Postup léčby

HYPERBARICKÁ MEDICÍNA – LÉČBA

CO JE TO HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE?

Hyperbarická oxygenoterapie (hyperbaroxie) je léčebná metoda, která využívá pozitivní účinky inhalace kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku na zdraví pacientů.

PROČ ZROVNA LÉČBA KYSLÍKEM V KOMBINACI S PŘETLAKOVOU KOMOROU?

Vzduch, který obyčejně dýcháme, se skládá přibližně z 21% kyslíku a 78% dusíku. Během hyperbaroxické terapie však pacient prostřednictvím dýchací masky inhaluje kyslík v koncentraci blížící se 100%, což je hodnota téměř 5x větší, než při běžném nádechu.  O to, aby dostupnost kyslíku byla ještě vyšší, se postará pracovní tlak, který je v hyperbarické komoře technicky navozen. Je 2,5 – 3x vyšší než atmosférický tlak, a za takových podmínek může příjem kyslíku dosáhnout až patnáctinásobku.

CO SE BĚHEM TERAPIE DĚJE V TĚLE PACIENTA?

Během inhalace dochází k plnému dosycení hemoglobinu kyslíkem, mnohonásobnému zvýšení parciálního tlaku kyslíku a jeho fyzikálnímu rozpuštění v krevní plazmě. Navíc se prodlužuje difuzní dráha kyslíku ve tkáních.

JAK HYPERBAROXIE POMÁHÁ?

Všechny výše popsané děje vedou ke zvýšení dodávky kyslíku tkáním, což může příznivě působit na množství chorob. Kromě toho má podávání kyslíku v hyperbarické komoře řadu dalších efektů:

  • zmenšení velikosti plynových bublin
  • snížení otoku v postižených tkáních
  • modulace imunitních funkcí v boji proti infekci
  • snížení průběhu ischemicko-reperfuzního syndromu
  • stimulace neovaskularizace, fibroblastové proliferace

NESE S SEBOU HYPERBARICKÁ LÉČBA NĚJAKÁ RIZIKA?

Hyperbaroxie má, tak jako každá jiná léčba, svoje specifické indikace, kontraindikace, dávkování a dokonce i eventuální vedlejší nepříznivé účinky. Je to však druh terapie, u které bylo provedena řada průkazných studií, jež vedly k získání vědeckých důkazů o její prospěšnosti u určitých indikací. I když dnešní medicína založená na důkazech stále žádá obhájení rutinního užívání této léčby v praxi, nelze výsledky ani účinky této poměrně nové metody podceňovat. Můžeme jen doufat, že blízká budoucnost přinese kvalitní transparentní studii, která postavení hyperbaroxie mezi ostatními medicínskými obory plnohodnotně obhájí.