Potápěčská medicína

Potápěčská medicína se zabývá specifikami pobytu člověka pod vodní hladinou. Prostředí pod vodou je totiž naprosto odlišné tomu, na které je naše tělo zvyklé. Fungují zde jiné fyzikální zákony, které jsou pro tělo potápěče velkou zátěží, a to na ně reaguje různými způsoby.

Základním posláním tohoto oboru tedy je, aby u svých „pacientů-potápěčů“ především lékařsky zhodnotil, zda vůbec mohou ponory absolvovat. Potápěčská medicína se ale zdravotnímu stavu potápěče věnuje nejen před vstupem do potápěčského kurzu, ale i během následujícího potápěčského života. Snaží se potápěče zdravotně připravit na samotný ponor. V případě, že dojde k potápěčské nehodě, se ho snaží i odborně léčit, hledat příčiny vzniklých problémů a řešit je a znovu přehodnocovat, zda bude pro tuto osobu další potápění vhodné.

Potápěčská medicína se v současnosti rozvinula v samostatný obor, který je rovnocennou součástí hyperbarické medicíny. Je určena pro moderní potápěče všech zaměření – profesionální, sportovní i rekreační.