Chronické indikace

Chronické indikace

Hyperbarická oxygenoterapie

Výkon číslo 78843 – Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře – izokomprese –
chronická indikace – je možné vykázat v maximálním počtu za rok:

Indikace Diagnóza Max. počet/rok
Postradiační poškození (osteoradionekróza, nekróza měkkých skání – cystitida, enteritida, proktitida, hrtan, CNS apod.) prevence při chirurgickém zákroku – implantace na ozářených tkáních, extrakce zubu Y 84.2
Z 92.3
60x
Diabetické defekty E 10.4
E 10.5
E 11.4
E 11.5
80x
Ischémické vředy a defekty persistující navzdory poskytované optimální léčbě I 70.2
I 70.8
80x
Neuroblastom IV. St. C 47.0-9 30x
Náhlá hluchota H 90.3-5
H 91.0-9
H 83.3
40x
Tinitus H 93.1 30x
Problematické kožní štěpy a volné svalové laloky T 86.8 40x
Refrakterní chronická osteomyelitida M 86.0-8 60x
Algoneurodystrofie M 89.0 40x
Vybrané nehojící se infikované defekty navzdory poskytované optimální léčbě I 83.2
L 88
T 87.4-5
80x
Akutní uzávěry sítnicové tepny H 34.0-9 30x
Popáleniny nad 20% TBSA st. 2 a více (s výjimkou hlavy, rukou a hráze) T 20.0-32.9 40x
Postanoxická encephalopatie G 93.1 60x
Cystoidní pneumatóza střeva K 63.8 40x