Indikace pro placenou péči

Indikace pro placenou péči

 • Dětská mozková obrna
 • Roztroušená skleróza
 • Tepenné okluze
 • Omrzliny
 • Migréna
 • Parkinsonova nemoc
 • Alzheimerova choroba
 • Diabetická retinopatie
 • Morbus Crohn
 • Poúrazová bolest hlavy
 • Poúrazová bolest hlavy
 • Periferní obrna n. facialis
 • Herpetická neuralgie
 • Stavy po krvácení a kontusi mozku
 • Vasculitis kůže a další