Indikace pro placenou péči

Indikace pro placenou péči

 • Dětská mozková obrna
 • Roztroušená skleróza
 • Tepenné okluze
 • Omrzliny
 • Migréna
 • Parkinsonova nemoc
 • Alzheimerova choroba
 • Diabetická retinopatie
 • Morbus Crohn
 • Poúrazová bolest hlavy
 • Poúrazová bolest hlavy
 • Periferní obrna n. facialis
 • Herpetická neuralgie
 • Stavy po krvácení a kontusi mozku
 • Vasculitis kůže a další

Z důvodu opatření v souvislosti s COVID-19 je Hyperbarická komora ode dne

15. 3. 2020 uzavřena na dobu neurčitou

O následném otevření budete včas informováni.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás, prosím, kontaktovat na

info@hyperbarickakomora.cz

nebo tel. 605 828 151

 

Za vedení společnosti

MUDr. Štěpán Novotný