Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Jak dlouho trvá ponor?

Expozice trvá necelé dvě hodiny. Je rozdělena na tři fáze:

  • KOMPRESE – sestup do tlaku (komora je natlakována na příslušný léčebný tlak), trvá do 15 minut
  • ISOKOMPRESE – léčebná část, při které se pomocí masky po 90 minut dýchá 100% kyslík
  • DEKOMPRESE – výstup, komora je vypuštěna a dochází v ní k vyrovnání tlaku s tlakem atmosférickým, trvá do 15 minut

Jak si mám naplánovat expozice?

Doporučujeme si naplánovat expozice minimálně 7 dní dopředu. Můžete si vybrat termín, který vám nejvíce vyhovuje a budete tak mít zaručené místo v ponoru.

Jak často mám expozice absolvovat?

Nejvhodnější je minimálně prvních deset dnů docházet do komory denně. Umožní to rychlejší nástup léčebného účinku na vaše zdravotní problémy. Nejvhodnější je samozřejmě absolvovat expozici bez přerušení.

Co mám dělat, když mám během expozice nepříjemný tlak v uších?

Všechny výjimečné nepříjemné pocity je nutné nahlásit zdravotní sestře, která je při expozici s vámi v hyperbarické komoře přítomna. Ta doporučí zmírňující procedury jako je pití vody, cucání bonbonu – ty pomáhají se vyrovnat s nepříjemnými pocity v uších vyvolanými působením přetlaku. Pokud ani tato opatření nepomohou, je možné zpomalit tlakový sestup, nebo se vrátit na menší hodnotu tlakového působení, což většinou umožní tento stav v uších zklidnit. Když není ani tato pomoc dostatečná, je nutné z přetlakové komory vystoupit prostřednictvím vyrovnávací předkomory, aby ostatní pacienti bez potíží mohli v léčbě pokračovat.

Jak se dorozumím z komory se zdravotnickým personálem?

Po celou dobu ponoru je přítomna zdravotní sestra, která poskytuje potřebnou pomoc a také spojení s technikem a lékařem, kteří dohlížejí na průběh ponoru prostřednictvím monitoringu. To znamená, že během ponoru probíhá prostřednictvím monitorovací techniky (kamery) dozor i zvenčí. Nad každým sedadlem je také umístěno červené bezpečnostní tlačítko, které upozorní personál na případný problém uvnitř komory.