Informace pro pacienty

Informace pro pacienty

Následující text je také ke stažení zde ve formě PDF.

Informace pro pacienty léčené kyslíkem v přetlakové komoře – hyperbarická oxygenoterapie

Vážená paní, vážený pane,

k léčbě v hyperbarické komoře jste byli indikováni z důvodu, že tato léčebná metoda je v kombinaci s běžně užívanou léčbou považována za prospěšnou a může zajistit lepší a rychlejší průběh Vašeho onemocnění, dřívější uzdravení a lepší kvalitu života.

Hyperbarická oxygenoterapie (dále jen HBO) je léčebná metoda spočívající v inhalaci 100% kyslíku za podmínek tlaku vyššího než je tlak atmosférický. Zvýšeného tlaku lze dosáhnout pouze v uzavřeném zařízení, které se nazývá hyperbarická (přetlaková) komora. Léčbu je možno provádět pouze jedenkrát během dne, pouze u akutních diagnóz je tento počet vyšší.

Přetlakové komory jsou většinou ocelové tlakové nádoby, v kterých se postupně zvyšuje tlak. Naše komora se napouští při léčbě vzduchem až do přetlaku 1,3 atm. Toto je tlak, který odpovídá hloubce 13 metrů pod vodní hladinou. Po dosažení tohoto tlaku začnete z masky dýchat čistý (100%) kyslík, který je při výdechu spolu s kysličníkem uhličitým a vodní párou vydechován mimo hyperbarickou komoru. Po 90 minutách dýchání kyslíku se opět postupně dostáváme do běžného atmosférického tlaku. Celý léčebný proces trvá cca 110 minut.

Léčba zpravidla probíhá 1x denně a je rozdělena do následujících fází:

 • Komprese – sestup do tlaku (komora je natlakována na příslušný léčebný tlak)
 • Isokomprese – léčebná část, při které se dýchá kyslík
 • Dekomprese – výstup – komora je vypuštěna, dojde k vyrovnání taku s atmosferickým

Před zahájením tlakování komory se ujistěte, že:

 • Nemáte rýmu nebo kašel, ucpaný nos nebo akutní virózu (toto jsou překážky, které Vám neumožní hladký sestup do léčebného tlaku),
 • Nemáte hořlavé látky jako zápalky, zapalovače, kuřácký materiál, těkavé látky – alkohol, dezinfekci a kosmetické přípravky na bázi alkoholu, dále oleje, masti, spreje, rtěnky apod.
 • Mobilní telefony, CD, DVD, MP3 přehrávače, iPody, e-booky, hodinky, baterie, igelitové tašky, termosky, plnicí pera, naslouchadla.

V hyperbarické komoře mohou být používány pouze přístroje certifikované pro pobyt v přetlaku.

Po vstupu do hyperbarické komory se pohodlně usaďte. Po uzavření dveří Vám zdravotní personál rozdá masky a bude započata fáze komprese – napouštění komory – uslyšíte sykot napouštěného vzduchu. Velmi rychle se objeví pocit zaléhajících uší – důsledek změny tlaku. Začněte vyrovnávat tlak ve středouší polknutím, předsunutím čelisti či zívnutím nebo si přidržte obě dírky nosu prsty a jemně se snažte nosem vydechnout. V žádném případě nedopusťte bolest v uších! V případě, že se bolest objevuje, stiskněte červené tlačítko nad sebou nebo hlasem dejte povel k zastavení tlakování. Obsluha komory po celou dobu léčby slyší a vidí vše, co se uvnitř odehrává a je připravena Váš pokyn okamžitě reagovat. Nestyďte se, nevyrovnané středouší může způsobit protržení bubínků!

Během sestupu si všimněte narůstající teploty a změny kvality hlasu. Po zahájení dýchání kyslíku maskou dýchejte klidně, normálně jako bez masky. Při léčbě si můžete číst, poslouchat radio (sluchátka jsou k dispozici u personálu). Po ukončení fáze isokomprese si sundejte masku a komora začne vypouštět. V této fázi – dekompresi – dochází k citelnému ochlazení. Po celou dobu terapie je s Vámi v komoře přítomen zdravotnický personál. Při vzniku akutních zdravotních potíží je možné léčbu v barokomoře přerušit. Kdykoliv během expozice může do barokomory vstoupit lékař. Po ukončení ponoru se domluvíte o dalším pokračování léčby s personálem naší společnosti.

Nově vzniklá akutní onemocnění (infekce horních cest dýchacích, horečka apod.) a tím přerušení léčby ohlaste telefonicky na telefonním čísle 312 606 146.

Po pobytu v komoře se nedoporučuje pobyt na horách a let letadlem následujících 24 hodin pro zvýšené riziko dekompresní choroby.

Co je dobré vědět:

 • V čekárně jsou šatní skříňky s klíčkem. Zde si odložte své věci a boty. Klíček si vezměte s sebou do komory. Po expozici nechte skříňku odemčenou a klíč ponechte v zámku. Bohužel není možno si ponechat ve skříňce věci po celou dobu trvání léčby v komoře.
 • Do komory se, prosím, přezouvejte, berte si pantofle nebo silné ponožky.
 • Vhodným oblečením je bavlněné triko či košile a pohodlné volné kalhoty.
 • Maska a hadice jsou po celou dobu léčby jenom Vaše a jsou po každé expozici dezinfikovány, vysoušeny a připraveny na další den.
 • Řiďte se radou a doporučením přítomného personálu, zeptejte se na všechny nejasnosti, rádi Vám je zodpovíme.
 • Dodržujte, prosím, čas příchodu 15 minut před plánovanou expozicí. Budete mít klid na přípravu na ponor a případnou konzultaci s lékařem.
 • Do komory si neberte žádné jídlo, vezměte si pouze pití.
 • Pokud máte cukrovku léčenou inzulínem nebo perorálními antidiabetikami (PAD), je dobře jít na léčbu najedený a vzít si sebou nějakou sladkost pro případ hypoglykemie.
 • Před první expozicí se Vás přítomný lékař/lékařka vyptá na různé informace ohledně Vašeho zdravotního stavu v souvislosti s plánovanou léčbou kyslíkem v přetlaku.
 • Před započetím léčby je nutné podepsat „Informovaný souhlas s léčbou v hyperbarické komoře“, který si před podpisem, prosím, pečlivě pročtěte.

Technické údaje:

 1. Název: HAUX STARMED 2200 2.
 2. Výrobce: HAUX LIFE SUPPORT GmbH, Karlsbad, Německo
 3. Objem předkomory 3634 litrů, objem hlavní komory 19466 litrů, celkem 23100 litrů
 4. Maximální pracovní přetlak: 5,5 atm
 5. Váha zařízení: 19000 kg
 6. Rok výroby : 1994