Akutní indikace

Akutní indikace

Hyperbarická oxygenoterapie

Výkon číslo 78841 – Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře – izokomprese –
akutní indikace – je možné vykázat:

Indikace Diagnóza
Otrava CO
Kouřovými plyny
T 58
T 59.9
 Dekompresní choroba T 70.3
T 70.9
Plynová embolie T 79.0
T 80.0
T 81.7
T 82.8
Akutní traumatická ischémie svalová
Drtivé poranění končetin
T 79.5-6
T 06.3-4
T 04.2-9
Těžká anaerobní nebo smíšená bakteriální infekce měkkých tkání, fasciitida, myonekróza, plynatá sněť A 41.0-9
A 48.0
N 49.0
L 03.9
 Reperfúzní syndrom po invazivním cévním výkonu T 81.9
T 82.9
 Replantace končetiny T 87.0-2